สังเกตุ โปรแกรมรูปสิงห์ ด้านมุมขวามือด้านล่างของ Task Manager มีเครื่องหมายตกใจสีแดง แสดงว่า License Manager ของกรมใกล้หมดอายุ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง
 License Manager

1. ให้ทำการ Download ไฟล์ scapi_ope.dli และ scapi_ope.dll เก็บไว้ภายในเครื่อง
2. ปิด โปรแกรม Internet Explorer และปิด โปรแกรมรูปสิงห์ (คลิกขวา เลือก EXIT)
3. จากนั้นแตกไฟล์แล้ว Save ลง ในไดเรคทรอรี่
หรือรับชมวิดีโอคู่มือการอัพเดท License Manager ได้จาก VIDEO

** หมายเหตุ : หากทำตามขั้นตอนทั้งหมดแล้วไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้ กรุณาตรวจสอบไฟล์ scapi_ope.dll และ scapi_ope.dli ภายในเครื่อง หากมีซ้ำหลายไฟล์ ให้ลบทิ้งทั้งหมดก่อน แล้วจึงดำเนินการตามขั้นตอนใหม่อีกครั้ง