ขอประชาสัมพันธ์ เนื่องจากกำหนดเปลี่ยนปีทางจันทรคติ จากปีชวดเป็นปีฉลูเริ่ม ขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๑ (ตรงกับ 16 พฤศจิกายน ๒๕๖๓) ตามแนวปฎิบัติทางทะเบียนราษฎร จึงเรียนมาเพื่อทราบ Download เอกสารการนับปีทางจันทรคติ
     
 
 
 
เรียน โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการบันทึกหนังสือรับรองการเกิด
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง เฉพาะ รพ.ใหม่ ให้แจ้งเลขที่ลำดับสุดท้าย
ที่ออกให้รายล่าสุดที่เบอร์(ติดต่อเกี่ยวกับโปรแกรม) 0-27917524-25
0-27917523,0-27917527 เบอร์ติดต่อขอเพิ่มจนท.ใช้ระบบหนังสือรับรองการเกิดที่เบอร์โทรศัพท์ 02-141-4358 (สปสช.)
     

สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ถ.ลำลูกกา คลอง 9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-27917524-5 0-27917527 0-27917523
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักบริหารการทะเบียน E-mail : bora@bora.dopa.go.th
Copyright © 2008 http://e-registration.dopa.go.th all right reserved V. 1.0.0.43